CAD / CAM

Na našich frézovacích centrách využívame pri nastavovaní a programovaní softvér SolidWorks a SolidCAM. Simulácia nám umožňuje predchádzať kolíznym stavom pri obrábaní, čím sa zvyšuje produktivita výroby. Vďaka tomuto softvéru sme schopní vyrábať tvarovo zložité plochy, rôzne typy foriem a ich súčasti.
Adresa Horný Moštenec 204
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
© 2024 velic.sk | Všetky práva vyhradené
tvorba web stránok INCUBEMEDIA